การกำหนด Speed ความเร็ว User บน Access Point EnGenius Cloud

สำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานจำนวนมาก แต่มีท่อออกอินเตอร์เน็ตที่ความเร็วจำกัด และผู้ดูแลระบบต้องการกำหนดความเร็วสูงสุดของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดนั้น สามารถทำได้หลายระดับตั้งแต่ระดับ Gateway, Firewall หรือแม้แต่ที่ระดับ Port ของ Switch โดยการกำหนดความเร็วที่ Access Point ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ง่าย และสามารถทำได้ทันที โดย EnGenius Cloud สามารถตั้งค่าได้จากส่วนกลาง และ Provisioning ไปยัง AP ทุกตัวในระบบได้ภายในพริบตา

 

โดยโหมดการจำกัดความเร็วของ EnGenius Cloud AP มีอยู่ด้วยก้นสองโหมดนั่นคือ Per SSID และ Per User โดยสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระตามแต่ละ SSID โดยความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ต่อ AP จะเท่ากับความเร็วของ LAN Speed ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายหลัก และถ้าหมายถึง Internet Speed ก็จะเท่ากับความเร็วสูงสุดของ Internet Gateway ที่มีอยู่นั่นเอง

 

Per SSID

โหมดนี้ AP จะทำการกำหนดความเร็วสูงสุดของทุกๆ User รวมกันให้ใช้งานได้ไม่เกินค่าความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้

 

โหมดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กร ที่ต้องการกำหนดความเร็วสูงสุดของ SSID ที่มีความสำคัญรองลงมาเช่น Guest SSID โดยให้ใช้ Bandwidth ได้ไม่เกินที่กำหนด โดยให้ความเร็วที่เหลือเป็นความเร็วสำหรับ SSID หลักที่ใข้ในองค์กรเป็นต้น

 

Per User

โหมดนี้ AP จะทำการกำหนดค่าควาามเร็วสูงสุดของแต่ละ User ไม่ให้เกินตามที่กำหนด

โหมดนี้เหมาะสำหรับการตั้งค่าเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต Hotspot เป็นหลักเช่นในโรงเรียน โรงแรม หรือหอหัก โดยกำหนดให้ความเร็วของแต่ละ User ให้แบ่งกันใช้ไม่ใช้หนาแน่นเกินไปเป็นต้น

 

เราสามารถตั้งค่า Speed Limit ผสมกันระหว่าง 2 โหมดนี้ แยกในแต่ละ SSID ก็ได้

Mixed Configuration.. 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION