CARD TERMINALS

Card Terminal

Card Terminal ถูกออกแบบมาใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ ในระบบ Access Control มีขนาดกะทัดรัดและออกแบบมาเป็นอย่างดี รองรับทั้งการรูดบัตรและการใส่รหัส PIN ทำให้มีการจัดการควบคุมการเข้าใช้งานขั้นพื้นฐานที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือกับหลายๆแอปพลิเคชั่น 

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

NEWSLETTER SUBSCRIPTION