วิธี Reset รหัสผ่านอุปกรณ์ Hikvision (Forget Password)

วิธีการ Reset รหัสผ่านอุปกรณ์ hikvision สามารถได้ 2 ทาง 

วิธีที่ 1 Reset อุปกรณ์ ผ่านโปรแกร SADP สามารถ Download SADP Tool ได้จากที่นี่

1. ลงโปรแกรม SADP บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

2. ตรวจหาอุปกรณ์ที่ต้องการ Reset Password โดยดูจาก Mac Address และ รุ่น

 

3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ Reset อุปกรณ์

4. เลื่อนลูกศรด้านขวาเพื่อดูเมนู

5. เลือก Forget Password

6. Export File (หมายเลข 1) นามสกุล .xml เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อ Reset รหัสผ่าน

7. จัดส่งรหัสผ่านให้เจ้าหน้าที่ที่ [email protected] พร้อมทั้งส่ง Serial Number ของอุปกรณ์ (สำหรับลูกค้าที่จัดซื้อผ่านทาง N.V.K. Inter เท่านั้น)

8. เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบกลับให้นำ File .xml (ใหม่) Import (หมายเลข 2)  ข้อมูลใส่ด้านล่างพร้อมกำหนดรหัสผ่านใหม่

9. อุปกรณ์พร้อมใช้รหัสผ่านชุดใหม่

 

 

วิธีที่ 2 กูรหัสผ่านบนตัวอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ต้องมีคือ USB Drive

1. กดหน้าจอค้างไว้เพื่อเข้าหน้าต่าง pop-up, Administrator Login บน Face Terminal

2. กดปุ่มหน้าจอรูปแม่กุญแจ

3. กด Forget Password มุมด้านจอด้านขวา

4. เสียบ USB เข้าอุปกรณ์

5. กด Export File และ ส่ง File .xml ให้เจ้าหน้าที่ ที่ [email protected] พร้อมทั้งส่ง Serial Number ของอุปกรณ์ (สำหรับลูกค้าที่จัดซื้อผ่านทาง N.V.K. Inter เท่านั้น)

6. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่ง File ใหม่ ให้ทำการ ​Import File .xml ผ่าน USB อีกครั้ง

7. ให้ทำการใส่ รหัสผ่านใหม่

8 อุปกรณ์พร้อมใช้รหัสผ่านชุดใหม่


RELATED ARTICLES