ภาพที่ได้จาก E35 ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล

E35 : Bullet Camera : 1280 x 960 / 30fps. ( E35 : 720p Up to 60fps.)
Product by ACTi
Place : Hotel (Thailand)


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION