คู่มือการใช้งาน 4G Module 4G-A Ruision

การเชื่อมต่อ เพื่อจัดการระบบ Ruision ผ่านมือถือ

ให้ทำการเสียบใส่ Sim Card ใต้ล่างของอุปกรณ์

ทำการ Login เข้าตัว 4G Module เพื่อทำการตั้งค่า IP Address โดยสามารถดูได้จากหลังเครื่อง 4G ได้ทันที

Screen Shot 2563-07-01 at 12.31.01

ตัวอย่าง

Search SSID : MIFI_xxxx 

WPA : 1234567890

IP Address (Default) : 192.168.100.1

User : admin

Password : เว้นว่าง

Screen Shot 2563-06-30 at 13.15.56

หากใส่ Sim เรียบร้อยแล้วจะสามารถ Connect Internet ได้ทันที

Screen Shot 2563-06-30 at 13.16.09

ตั้งค่า IP Address ตามต้องการที่ Network Setting

เสียบอุปกรณ์เข้า Ruision เป็นอันว่าเรียบร้อย

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION