NEUTRON SERIES

EnGenius Neutron Series คือ Centralized Management Wireless LAN Solution ที่สมบูรณ์แบบ มี Access Point ให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับการติดตั้งในทุกสถานะการณ์ทั้ง Indoor และ Outdoor มี Controller ที่สามารถควบคุม Access Point ทั้งระบบได้จากส่วนกลาง โดยสามารถรองรับเครือข่ายขนาดเล็ก ไปจนถึงเครือข่ายระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับ สำนักงาน โรงงาน โรงแรม อพาร์ทเมนต์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ ห้องประชุม เป็นต้น

** EnGenius Neutron AP รุ่นที่รองรับ 11.ac wave1/wave2 และกล้อง MESH Camera ทุกรุ่น จะสามารถทำงานแบบ Mesh Topology ได้ (EWS350, 360, 370, 371, 660, 860, 1025CAM) ** รายละเอียดเพิ่มเติม

EnGenius Neutron Series ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักด้วยกันคือ 

1. Neutron Access Point

Neutron Access Point คือ Access Point ความสามารถสูงที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพสูง รองรับมาตรฐาน 802.11ac WAVE1 และ Wave 2 ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor โดยสามารถถูกควบคุมและทำงานร่วมกัน EnGenius Neutron Switch หรือทำงานแบบ Stand-alone ก็ได้

2. Neutron Controller/Switch

Neutron Controller คือ Wireless Controller Solution ที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครือข่ายไร้สายตั้งแต่การตั้งค่า (Provisioning) และ เฝ้าดูระบบ (Monitoring) โดย Neutron Controller มีฟังก์ชั่นอัจริยะจำนวนมากที่จะช่วยให้การดูแลระบบเครือข่ายขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย นอกจากนั้น Neutron Controller ทุกตัวยังสามารถทำงานเป็น Switch ได้ ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่สามารถทำ Toplogy View ให้ได้อัตโนมัติ

3. ezMaster (Centralized Management Solution)

เมือเครือข่ายไร้สายมีขนาดใหญ่มากขึ้น ezMaster มีหน้าที่ในการควบคุม Neutron Switch หลายๆตัว จากหลายๆไซท์ เสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งจะสามารถควบคุม AP ได้มากถึง 1,000 ตัวเลยทีเดียว โดยสามารถ Download ezMaster Software ไปใช้งานได้ฟรี

 

EnGenius Neutron Series Changing the way we implement the WLAN

จากที่เราจำเป็นต้องออกแบบจำนวน, ตำแหน่ง, IP Address, RF Channel/Power, Encryption และค่าอื่นๆ แล้วต้องค่อยๆตั้งค่า AP แต่ละตัวตามแบบที่กำหนด ซึ่งทำให้การติดตั้งใช้เวลานานและยุ่งยากมากทีเดียว 

จากนี้ไปขั้นตอนการติดตั้งเครือข่ายไร้สายจะง่ายและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก เพียงหลังจากออกแบบจำนวนและตำแหน่งของ AP เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็นำ AP ไปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้อง Pre-configuration ใดๆก่อน 

เมื่อเปิดระบบ Neutron Switch จะทำการค้นหา AP ที่มีอยู่ในระบบ (AP Auto Discovery) และทำการกำหนดค่า IP Address ให้กับ AP (Auto IP Assignment) เองโดยอัตโนมัติ จากนั้นในระบบ Management เราสามารถกำหนด AP เข้ากับกลุ่มการทำงานของ Access Point (Cluster Management) ได้อย่างง่ายดาย

Cluster Management (AP Group Configuration)
Neutron Switch สามารถสร้างกลุ่มการตั้งค่าต่างๆของ WLAN ได้หลายกลุ่ม โดยเราสามารถกำหนด AP แต่ละตัวให้เป็นสมาชิกของกลุ่มการตั้งค่าเหล่านั้น ตามความเหมาะสม ซึ่งในที่นี่ EnGenius เรียกว่า Cluster Management นั่นเอง เช่นเราแบ่งกลุ่มการตั่งค่าWLAN สำหรับ อาคาร A และ อาคาร B จากนั้นก็กำหนด AP ที่ติดตั้งในแต่ละอาคาร เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มการตั้งค่านั้นๆ ซึ่งเมื่อเปิดระบบขึ้นมา AP ก็จะถูกตั้งค่าให้เป็นไปตามชุดการตั้งค่าที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่นั่นเอง

 

Wireless Configuration

Auto Channel
เราสามารถกำหนดให้ AP แต่ละตัวในระบบสามารถเลือกใช้ Wireless Channel ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆได้เอง โดย AP จะเลือก Channel ที่มีการใช้งาน (Utilization) ต่ำสุดมาใช้ เพื่อให้ระบบมี Throughput สูงที่สุด หรือในบางกรณีผู้ดูแลระบบก็สามารถกำหนดค่า Channel ที่ต้องการให้แก่ AP แต่ละตัวได้เช่นกัน (Override Configuration)


Auto Tx Power
เราสามารถกำหนดให้ AP แต่ละตัวในระบบสามารถเพิ่มและลดกำลังส่งของสัญญาณ wireless ได้เองอัตโนมัติ และผู้ดูแลระบบก็สามารถ Override กำลังส่งของ AP ตามความเหมาะสมได้เช่นกันเช่น หากต้องการพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณกว้างก็ต้องเพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้น แต่หากต้องการรองรับผู้ใช้จำนวนมาก ก็ลดกำลังส่งให้ต่ำลง เพื่อลดปัญหา Interference เป็นต้น

Band Steering
สำหรับ AP รุ่นที่รองรับ 2 ย่านความถี่ (Dual Band) ทั้ง 2.4 และ 5GHz นั้น เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น Band Steering ระบบจะทำการบังคับให้ Client Device ทีรองรับความถี่ย่าน 5GHz มาเกาะที่ Radio นี้ก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น ได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

AP Client Limit
เราสามารถกำหนดจำนวน Client สูงสุดที่ AP แต่ละตัวจะอนุญาติให้ Client มาเกาะได้ เหมาะสำหรับการตั้งค่าสำหรับระบบ WLAN ในห้องประชุม เพื่อกระจาย Client ไปยัง AP แต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็จะช่วยเพิ่ม Throughput ให้กับเครือข่ายด้วย

Fast Handover
เราสามารถกำหนดค่า RSSI ต่ำสุดที่แต่ละ AP จะยอมรับ Associate แต่ละ Client ที่พยายามเข้ามาเกาะได้ ซึ่งเช่นเรากำหนดค่าไว้ที่ -70dBi หากClient อยู่ห่างจาก AP และมีค่า RSSI ต่ำกว่า -70dBi (เช่น -90dBi) Client ก็จะไปเกาะกับ AP ตัวที่ใกล้กว่าและมีค่า RSSI สูงกว่า -70dBi แทน ซึ่งจะช่วยกระจาย โหลดของ Client ไปยัง AP ต่างๆของระบบได้ ช่วยให้ระบบมี Throughput สูงขึ้นด้วย (มักใช้คู่กับ AP Client Limit)

Multi-SSID/VLAN
ด้วยการบริหารจัดการจากส่วนกลางของ Neutron Switch ทำให้การกำหนดค่า SSID และ VLAN สามารถทำได้อย่างง่ายดาย และเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนค่าของแต่ละ SSID เช่น ชื่อ SSID หรือ Encryption ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าที่ AP แต่ละตัวอีกต่อไป เพียงแค่เปลี่ยนค่าที่ Cluster Management เพียงครั้งเดียว

Traffic Shaping
เราสามารถกำหนดระดับความสำคัญของ SSID โดยกำหนดอัตราส่วน Bandwidth ที่สามารถวิ่งผ่าน AP ของแต่ละ SSID ได้ เช่น SSID 1 สำคัญมาก 80% SSID 2 จัดให้ 20% เป็นต้น

Wireless Security
Neutron Switch รองรับการทำ Wireless Encryption แบบ WEP, WPA, WPA2 และ 802.1x ที่สามารถตั้งค่า RADIUS Server ภายนอกเพื่อใช้ Authentication ได้ รวมไปถึง ยังสามารถทำ Guest Networks และทำงานร่วมกับ Captive Portal Authentication ได้เป็นอย่างดี และด้วยการทำงานจากส่วนกลาง เมื่อองค์กรมีนโยบายการกำหนดสิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละ SSID เราก็สามารถตั้งค่าใหม่ได้ที่ระบบ Management ทันที AP ทุกตัวในระบบก็จะทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ทันที

Wireless Network Monitoring

Neutron Switch มีระบบ WLAN Monitoring อย่างสมบูรณ์ แสดงผลให้เรียกดูเป็นแบบกราฟฟิค ทำให้ดูง่ายทั้งสถานะและปริมาณการทำงานต่างๆของ AP แต่ละตัว รวมไปถึงการเรียกดูสภานะการใช้งานของ Client แต่ละตัวทั้งในขณะเวลานั้นๆและเรียกดูย้อนหลังได้ด้วยได้อีกด้วย Visual Topology Monitoring ที่สามารถแสดง Topology การเชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละตัวว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างไร และมีสถานะเป็นอย่างไร 
และสามารถใส่ Floor Plan และกำหนดจุดติดตั้งลงบนแผนผังอาคาร เพื่อช่วยให้การระบุตำแหน่งของ AP ที่เรียกดูสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำSmart Troubleshooting
Neutron Switch สามารถช่วยให้ท่านตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายได้ว่ามีปัญหาที่ Hop ใด พอร์ตไหนของ switch หรือ AP ตัวไหน โดยสามารถสั่ง Reboot ที่ AP หรือ POE Switch port ได้ทันที  และยังสามารถคลิ้กเข้าไปดูรายละเอียดการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆได้อีกด้วย

Network Usage Statistics
Neutron Switch มีสถิติให้ดูในรูปแบบกราฟที่ช่วยให้สามารถดูรายละเอียดการใช้งานของแต่ละ AP แต่ละ User ย้อนหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์มากๆในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย

Kick/Ban User
Neutron Switch มีรายงาน Active Client ให้ดูอย่างละเอียด เมื่อเราสืบทราบมาแล้วจากสถิติต่างๆที่เรียกดูแล้วพบว่า User บางเครื่องทำให้ระบบปัญหา ก็สามารถ Kick (เตะออกชั่คราว) หรือ Ban ไม่ให้เข้ามาใช้ระบบอีกเลยก็ได้


Rogue AP Detection

Guest Network

ทำ Guest Hotspot ได้ง่ายๆด้วย Neutron Switch ที่สามารถสร้าง Guest SSID ขึ้นมาและสามารถสร้าง ​Portal ที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายๆ โดยสามารถกำหนดให้ต้องใส่ username/password ที่กำหนดไว้ใน switch โดย Guest SSID นี้ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆในเครือข่ายได้ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย

 

Event Log and Email Alert

Neutron Switch สามารถส่ง Event log โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ส่ง Event Log ประเภทใด ผ่านทาง Email ไปยังผู้ดูแลระบบได้ 

Scalability
WLAN Management Switch สามารถรองรับ AP ได้ 50 AP และสำหรับเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่และต้องการติดตั้ง AP มากกว่านี้ ก็สามารถใช้ Neutron Switch หลายตัวทำงานร่วมกับ ezMaster เพื่อควบคุม Neutron Switch เหล่านั้นได้อีกด้วยBulk Firmware Upgrade
ท่านสามารถตรวจสอบว่ามี Firmware รุ่นใหม่สำหรับ Switch และ AP ได้จากหน้า Management ของ Neutron Switch และหากมีFirmwareรุ่นใหม่ ก็สามารถสั่ง Upgrade Firmware ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ทันที ซึ่งระบบจะทำการUpgrade AP ทั้งหมดพร้อมทั้งแสดงสถานะการอัพเกรดด้วย

รองรับ Mesh Topology

ใหม่! EnGenius Neutron AP สามารถทำงานในโหมด MESH Topology ได้ ซึ่งช่วยให้การขยายพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายไร้สายง่าย และมีเสถีรยรภาพสูงกว่า ด้วยเทคโนโลยี MESH ที่นอกจากจะต้งค่าได้ง่ายแล้ว ยังไม่ความสามารถ Self-Learning และ Self-Healing ที่ระบบจะสามารถเรียนรู้และเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูล และเมื่อเส้นทางหรือ Node ใดๆมีปัญาหา ก็จะสามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้แบบอัตโนมัติ เพิ่มเติม

** EnGenius Neutron AP รุ่นที่รองรับ 11.ac wave1/wave2 และกล้อง MESH Camera ทุกรุ่น จะสามารถทำงานแบบ Mesh Topology ได้ (EWS350, 360, 370, 371, 660, 860, 1025CAM) วีดีโอแนะนำ MESH Technology


Download Presentation Slide here..
  

overview Neutron Series Troubleshooting workshop_1

 

 ติดตามวีดีโอเทรนนิ่งและอัพเดทผลิตภัณฑ์ได้ที่ NVK Channel ใน Youtube : https://www.youtube.com/user/kaibroadband

--------------------------------------------------------------------------------

Related Products Documents

Installation Guide

Manual VDO 

Reviews

Brochure

Controller/POE Switch
EWS1200-28TFP

24-Port Gigabit Managed Smart Switch with Wireless Controller and 4 Dual-Speed SFP slots

SRP: 25,900 THB

EWS2910P

Neutron PoE+ Wireless Management Switches

SRP: 5,900 THB

EWS5912FP

8-Port Gigabit PoE+ L2 Wireless Management Switch with 2 Gigabit Uplink Ports and 2 Dual-Speed SFP

SRP: 8,500 THB

EWS7926EFP

24-Port Gigabit Managed Smart Switch with Wireless Controller and 2 Dual-Speed SFP slots

SRP: 27,500 THB

EWS7928P

24-Port Gigabit PoE+ L2 Wireless Management Switch with 4 Dual-Speed SFP

SRP: 18,900 THB

Managed In-room AP
EWS511AP

Dual Band AC750 Neutron Wireless Managed Wall Access Point

SRP: 3,900 THB

EWS550AP

Dual Band AC1300 Managed Wall Plate Access Point

SRP: 7,900 THB

Managed Indoor AP
EAP1300

802.11ac built-in high performance Access Point with MU-MIMO technology for high-density use on multiple applications.

SRP: 4,900 THB

EAP1300EXT

อัพเกรดเน็ตบ้าน ให้ใช้งานได้เต็มสปีด ด้วย AP ความเร็วสูง 1300Mbps รองรับเน็ต 100-500Mbps

SRP: 3,300 THB

EAP2200

Tri-Band AC2200 Indoor Access Point

SRP: 9,900 THB

Managed MESH INDOOR AP
EWS1205CAM

Wireless Mesh AP 2-Megapixel Surveillance Solution

SRP: 12,500 THB

EWS330AP

Dual-Band AC1300 Managed Indoor Access Point

SRP: 4,500 THB

EWS350AP

Wireless N300+AC867 EWS Managed Dual Concurrent Indoor AP

SRP: 5,900 THB

EWS360AP

Wireless N450+AC1300 EWS Managed Dual Concurrent Indoor AP

SRP: 7,500 THB

EWS370AP

Dual Band AC2600 Managed Indoor Access Point

SRP: 21,500 THB

EWS371AP

Dual Band AC2600 Managed Indoor Access Point

SRP: 26,500 THB

Managed MESH Outdoor AP
ENS610EXT

11AC WAVE2 MU-MIMO Outdoor Access Point

SRP: 4,900 THB

EWS650AP

Wireless N300+AC867 EWS Managed Dual Concurrent Outdoor Access Point

EWS660AP

Wireless N450+AC1300 EWS Managed Dual Concurrent Outdoor Access Point

SRP: 20,200 THB

EWS860AP

Wireless N450+AC1300 EWS Managed Dual Concurrent Outdoor AP

SRP: 31,200 THB

EWS870AP

Dual Band AC2600 Managed Outdoor Access Point

SRP: 74,000 THB

EWS871AP

Dual Band AC2600 Managed Outdoor Access Point

SRP: 85,000 THB

Managed Outdoor AP
ENS620EXT

11AC WAVE2 Outdoor WiFi Access Point

SRP: 6,900 THB

Outdoor PTP
ENS500AC

5GHz AC867 Wave2 Outdoor Long Range Wireless Customers Premise Equipment (CPE)

SRP: 4,900 THB

ENS500EXT AC

5GHz AC867 Wave2 Outdoor Long Range Wireless Customers Premise Equipment (CPE)

SRP: 5,600 THB

EnStation5 AC

5GHz AC867 Outdoor Long Range Wireless Customers Premise Equipment

SRP: 6,900 THB

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

NEWSLETTER SUBSCRIPTION